Wat je moet weten over huurwoningen

RERA heeft dit jaar de eigendomsregels van India verduidelijkt, maar de huurwetten van het land zorgen nog steeds voor verdeeldheid.

De deelstaatregeringen regelen de Rent Control Acts in India. Daarom heeft elke staat zijn wetten en regels.

Realiseerde u zich? Volgens deze claim zal de Rent Control Act van 1948, die nog steeds van kracht is in India, worden vervangen door de Draft Model Tenancy Act van 2015.

Zelfs als u als huurder van een appartement de huur op tijd betaalt, zult u zich, als de huurovereenkomst jaarlijks wordt verlengd, waarschijnlijk altijd zorgen maken dat u eruit wordt gezet en te maken krijgt met huurverhogingen.

Hoewel er momenteel strikte wetten zijn die de rechten van huurders beschermen, proberen de meeste individuen nog steeds geschillen onderling op te lossen, omdat gerechtelijke procedures met betrekking tot deze kwesties doorgaans minstens tien jaar duren om op te lossen. Sommige regels beschermen ook de huurder, ook al heeft een huiseigenaar het recht om een ​​huurder te verwijderen die geen huur of tijd betaalt of de woning om illegale redenen gebruikt.

Als u uw woning of een huurder verhuurt, moet u de volgende basisregels kennen.

  1. Beperkingen op noodzakelijke diensten – Een verhuurder kan worden vervolgd in de Rent Control Court als hij de toegang van een huurder tot benodigdheden zoals water, elektriciteit of gemeenschappelijke ruimtes zoals het terras of gazon afsnijdt om achterstallige betalingen te innen of hen een hoger bedrag te laten betalen huur. De huurder en verhuurder moeten overeenkomen om het probleem op te lossen nadat de verhuurder de basisvoorzieningen heeft hersteld.
  2. Beperkingen op het betreden van het gehuurde door de verhuurder – Nadat een huurovereenkomst is getekend en de huurder zijn intrek neemt, mag de verhuurder het gehuurde nooit betreden of inspecteren zonder toestemming van de huurder.
  3. Door de huurder gevraagde reparaties of bouwkundige veranderingen dienen zo nodig door de verhuurder te worden uitgevoerd om aan de wensen van de huurder te voldoen.
  4. Onderverhuurbeding – Om te voorkomen dat de huurder de woning aan een derde verhuurt, kan de verhuurder een bepaling opnemen die een onmiddellijke ontruiming vereist.
  5. Borg – Binnen een maand na het verlaten van het gehuurde heeft de huurder het volste recht om het gehele bedrag van de aan de huiseigenaar betaalde borg terug te vorderen.
  6. De huurder kan niet zonder ingebrekestelling worden uitgezet. Ongeacht de omstandigheden moeten verhuurders de huurder een geldige opzeggingstermijn van ten minste drie maanden bezorgen. Dit mag echter alleen onder bepaalde omstandigheden of als de verhuurder er wil gaan wonen.
  7. Overlijden huurder – Onder alle voorwaarden mogen de wettelijke erfgenamen van de huurder die op het moment van overlijden bij hem inwonen, gedurende vijf jaar het pand blijven bewonen.

Het is noodzakelijk om een ​​sterke huurovereenkomst te hebben die de rechten van zowel de eigenaar als de huurder kan beschermen, omdat de wetten die eigendomsgeschillen regelen verouderd zijn en gerechtelijke procedures in India tientallen jaren duren om op te lossen.

Wilt u uw beleggingsportefeuille uitbreiden door een woning te huren? Als u verstandig kiest, kan beleggen in onroerend goed spannend en zeer winstgevend zijn. Afgezien van de potentiële inkomsten en voordelen, kan beleggen in onroerend goed intimiderend zijn voor beginnende beleggers.

Vastgoed is een uitdagende industrie en het terrein is bezaaid met landmijnen die uw winst kunnen vernietigen. Om de voor- en nadelen van beleggen in onroerend goed volledig te begrijpen, is het cruciaal om een ​​grondige studie uit te voeren voordat u aan de slag gaat. De volgende zijn de essentiële factoren om te overwegen bij het zoeken naar een inkomenseigendom.